Her optages alle medlemmer
Opdrættere kan få anført type af opdræt
Send en mail til peter_a@get2net.dk

Medlemsskab og priser

Ønsker du at blive medlem af vores klub - så kontakt blot kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
2022:
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer: kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par: kr. 150,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år. kr. 50,-

Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen - eller kontant til formanden eller kassereren.

Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen - og dermed stemmeret på klubbens generalforsamling, finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....
 
2021:
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer: kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par: kr. 150,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år. kr. 50,-

Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr. 5630 Kontonr. 8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen -  eller kontant til formanden eller kassereren.

Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen - og dermed stemmeret på klubbens generalforsamling, finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....
 
2020:
Kontingent årligt for voksne og støttemedlemmer:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:                                         kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.                                         kr.  50,-
  
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr.   5630     Kontonr.  8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ 
NB: HUSK AT OPLYSE DIT DffR - MEDLEMSNUMMER og dit navn, når du bestiller ringe og betaler til hovedforeningen....
 
 
 
2019:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr.   5630     Kontonr.  8271705442
Husk at anføre medlemsnummer ved betalingen.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ 
 
 
2018:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
 
2017:
Kontingent årligt for voksne :                  kr. 80,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år :    kr. 40,-
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/