Her optages alle medlemmer
Opdrættere kan få anført type af opdræt
Send en mail til peter_a@get2net.dk

Medlemsskab og priser

Ønsker du at blive medlem af vores klub - så kontakt blot kassereren eller et af bestyrelsesmedlemmerne.
 
2019:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Kontingentet kan betales over bank på Reg. Nr.   5630     Kontonr.  8271705442
eller ved brug af MobilePay på Nr. 2056 5298.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/ 
 
 
2018:
Kontingent årligt for voksne:                    kr. 100,-
Kontingent årligt for samboende par:      kr. 150,-   
Kontingent årligt for børn indtil 18 år.      kr.  50,-
 
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
 
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/
 
2017:
Kontingent årligt for voksne :                  kr. 80,-
Kontingent årligt for børn indtil 18 år :    kr. 40,-
 
Kontingentet gælder kun for medlemsskab af lokalforeningen Langelands Racefjerkræklub LRF.
Ønsker du medlemsskab af hovedforeningen,  finder du oplysninger om vilkår og priser på http://racefjerkrae.dk/dffr/